Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda denna funktion!

Det är viktigt att du anger rätt kategori för ditt ärende. Beroende på kategori kommer du få olika uppgifter att fylla i. Samtliga uppgifter är obligatoriska att ange.

Kategori förklaring
  • Vilmastandarden: Ärende som gäller ändring på Vilma standarden och dess regelverk.
  • Korrigering av artikelinformation: Ärende som gäller artikelinformation hos Finfo som du vill korrigera.
  • Varugrupp BK04: Ärende som gäller ändring av BK04 hierarkin.
  • VilmaBas Trä: Ärenden som avser VilmaBas Träs tillämpning eller önskemål om ändringar.

Kategori

(0/2000)

Ändringsförslag kring Vilmastandarden

(0/500)
(0/500)